Licenční podmínky

Osobní použití

Licence pro osobní použití je určena jednotlivci, fotografii si můžete vytisknout, nechat v počítači nebo mobilním telefonu a pro svoje osobní potřeby fotografii použít. 

Je zakázáno fotografii publikovat na web, sociální sítě aj. a tím fotografii dále šířit. 

Je zakázáno fotografii dále prodávat, nebo ji použít ke komerčním účelům. 

Je zakázáno fotografii jakkoli upravovat, ořezávat, nebo pozměnit (výjimkou je oříznutí kvůli nastavení tapet). 

Je zakázáno porušit licenční podmínky a používat fotografii jiným způsobem, než na který máte zakoupenou licenci. Neomezený tisk

Licence pro neomezený tisk je určená primárně pro tisk do časopisů, novin, letáků, online článků. 

Fotografie může být použita i do reklamy nebo na plakáty (pouze pro neziskové účely, sloužící jako reklama/prezentace kupujícího), je zakázáno fotografii tisknout a dále prodávat, je zakázáno vydávat fotografii za vlastní, nebo poskytnout fotografii komukoli jinému kdo si fotografii nekoupil a nemá licenci pro její použití. 

Tato licence má omezenou dobu platnosti na 2 roky od nákupu. Pro použití na delší dobu, než jsou 2 roky je vhodné koupit prodlouženou právní licenci, díky které můžete fotografii používat neomezeně dlouho (vhodné pro reklamy). 

Je zakázáno porušit licenční podmínky a používat fotografii jiným způsobem, než na který máte zakoupenou licenci. Výrobky pro další prodej

Licence Výrobky pro další prodej je určená pro potisk jiných výrobků, tisk a následný prodej. 

Tato licence má omezenou dobu platnosti na 2 roky od nákupu. Pro používání fotografie na delší dobu, než jsou 2 roky, je vhodné koupit prodlouženou právní licenci a budete mít licenci k tomu, abyste mohly fotografii použít na neomezenou dobu. 

Je zakázáno fotografii vydávat za svoje dílo, poskytovat fotografii komukoli jinému kdo nemá licenci pro používání fotografie.

Je zakázáno porušit licenční podmínky a používat fotografii jiným způsobem, než na který máte zakoupenou licenci.